Quiet technology

Strona główna

Rozmowy kolegów oddziaływują negatywnie

Jest wiele zalet do wykorzystania w krajobrazie biurowym. Na przykład efektywnie wykorzystana powierzchnia stwarza możliwości dla dobrej komunikacji między pracownikami, szczególnie w przypadku kiedy są blisko siebie. Minusem takiej sytuacji jest poziom panującego hałasu. Badania wykazały, że najbardziej przeszkadzający w pracy rodzajem dźwięków są rozmowy kolegów*. Ten rodzaj dźwięków działa na człowieka stresujące i negatywnie wpływa na produktywność oraz komfort pracy. Nawet relatywnie niski poziom dźwięku może przeszkadzać powodując obniżenie wydajności pracy u osoby, której praca wymaga koncentracji.

* Źródło: Simple Model for the acustical design of open plan offices. V. Hongisto, J. Keränen, P. Larm, Finnish Institute of occupational health, laboratory of ventilation and accoustics.

Skutecznie maskuje ludzką mowę

Poziom hałasu, który ludzkie ucho rejestruje jako ciszę leży w zakresie 20–30 dB(A). W normalny, lokalu biurowym poziom hałasu jest przeciętnie na poziomie 40–60 dB(A). W dużych lokalach biurowych, w których wiele osób prowadzi rozmowy, poziom dźwięku może osiagać poziom 50–70 dB(A). System Oasis Qt™ w swoim tle emisyjnym dodaje więcej energii w oktawach, które najskuteczniej maskuja ludzką mowę i mniej energii w niższych frekwencjach, które mniej skutecznie maskują mowę. W rezultacie zostaje osiągniety optymalny poziom maskowania dźwięku przy niższym natężeniu emisji tła. Dlatego System Oasis Qt™ jest przydatny w środowisku biurowym, ale również w innych środowiskach businessu gdzie chcemy działać w celu obniżenia słyszalności i zrozumiałości ludzkiej mowy, jak np. przychodnie, apteki, recepcje, banki, etc.

Zasada maskowania dźwięku

Frekwencje ludzkiej mowy, która jest najbardziej słyszalna i zrozumiała, i naturalnie z tego powodu najbardziej zakłóca naszą pracę, leżą w zakresie od 1 000–4 000 Hz. Oasis QT™ opracowany w oparciu o Quiet Technogoly™, zapewnia możliwie maksymalne maskowanie ludzkiej mowy. Słaby dźwięk, który emitują głośniki zapewnia maskowanie ludzkiej mowy, składa się w większości z dźwięków z zakresu frekwencji od 1 000–4 000 Hz, a w mniejszym stopniu z dźwięków o niższej frekwencji, które w mniej skutecznie maskują ludzką mowę. W rezultacie osiagamy optymalny poziom maskowania przy minimalnym natężeniu dźwięku.

Według Leo L. Beranek, doktora filozofii przy Harvard University, także jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie badań nad dźwiękiem i akustyką, spektrum dźwięku jakie wytwarza Oasis QT™, jest najbardziej idealnym dla potrzeb maskowania dźwięku.

Analogia

Maskowanie dźwięku polega na dodaniu do danego środowiska znanego (akceptowalnego przez ludzkie ucho) tła dźwiękowego. Dodane tło dźwiękowe maskuje ludzką mowę i powoduje, że nie jest ona zrozumiała i nie zakłóca uwagi w takim stopniu jak uprzednio.

Analogiczną sytuację można sobie wyobrazić na przykładzie małej kieszonkowej lampki zaświeconej w oświetlonym pomieszczeniu. Lampkę można włączać i wyłączać i nie powoduje to reakcji zmysłu wzroku, ponieważ główne źródło światła świeci na tyle jasno, że nasz wzrok na to nie reaguje. W podobny sposób działa właśnie maskowanie dźwięku.

produkty